• WBOX Destek
  • >
  • Destek Kanallar?

WBOX Destek Kanallar?

WBOX destek sayfalar?na ho?geldiniz. A?a??da sizin i?in destek kanallar?m?z? s?ralad?k. Burada i?inize yarar videolar, kullan?m k?lavuzlar?n? bulabilir, WBOX'? kolayca k?sa bir s?rede kendiniz ??zebilirsiniz. D?lerseniz di?er hizmet kanallar?m?z size yard?ma haz?r?z. ??te destek kanallar?m?z.

Kullan?m K?lavuzlar?

Kullan?m K?lavuzlar?,

ad?m ad?m nas?l i?erik eklersiniz?

WBOX?? daha iyi kullanabilmeniz i?in kullan?m k?lavuzu haz?rlad?k. K?lavuz i?inde WBOX??n ?zelliklerini, nas?l grup ve kategorileri olu?turabilece?inizi, nas?l i?eriklerinizi girip d?zenleyece?inizi ad?m ad?m anlatt?k.

Video

Video,

g?r?nt?l? anlat?m ile websitenizi nas?l y?netece?inizi g?r?n

WBOX?? daha kolay kullanman?z i?in videolar haz?rlad?k. Y?netim panelini nas?l kullanaca??n?z?, WBOX?ta i?eriklerinizi nas?l d?zenleyece?iniz, i?erik gruplar?n?, kategorileri nas?l d?zenleyece?inizi anlatt?k. Videolara g?z atmak i?in t?klay?n?z.

E-posta ile Destek

E-posta ile Destek,

bize yaz?n, size geri d?nelim

Destek almak istiyorsunuz. Probleminiz ile ilgili bize e-posta g?nderin. Herhangi bir problem varsa, hemen sorununuz taraf?m?zdan ??z?lecektir. Tak?ld???n?z noktalar varsa tWBOX tak?mdan birileri size geri d?necek ve hemen sorunun??z?me kavu?man?z? sa?layacakt?r. Destek i?in destek@wbox.web.tr

Telefon ile Destek

Telefon ile Destek,

sorunlar?n?z? ??zmek i?in bir telefon kadar uza??z

Hemen aray?n. 0212 220 15 21 telefonun di?er ucunda size destek vermek isteyen ekibimizden biri var. ?? g?nleri, mesai saatleri i?erisinde 09:00 - 19:00 aras? WBOX web paketleri hakk?nda ayr?nt?l? bilgi alabilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Birebir E?itim ?mkan?

Birebir E?itim ?mkan?,

her WBOX kullan?c?s? birebir e?itim imkan?na sahiptir.

WBOX?? kullanmaya ba?layan her m??terimiz 2 saat boyunca birebir ?cretsiz e?itim hakk?na sahiptir. Ofisimizi ziyaret ederek WBOX hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi alabilir, kullan?m kolayl?klar?, daha ba?ar?l? i?erik y?netimi hakk?nda gerekli bilgiye daha kolay sahip olabilirler.